HOTLINE : 0982 441 446

Group Trí phụ trách về thanh lý TSCĐ, CCLĐ cho các Bank, Văn phòng,...

Đăng ký thông tin để lại

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

CHUYÊN TƯ VẤN

* Khi có thanh lý sẽ ưu tiên email thông báo đến các email đăng ký
* Bán thanh lý toàn quốc
* Hàng hóa: thiết bị tin học, thiết bị văn phòng, thiết bị ngân hàng, nội thất,...