HOTLINE : 0982 441 446

Trí phụ trách mảng thanh lý TSCĐ, CCLĐ tại Nam A Bank

Đăng ký thông tin để lại

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Anh, Chị đăng ký để khi có danh sách chúng tôi gởi email đến để chào giá cạnh tranh.
Tài sản thanh lý: máy vi tính; máy in; máy scan; máy fax; bàn, ghế, tủ kệ; tủ hồ sơ,...